Op zaterdag 21 januari werd in heel Nederland het startsein gegeven voor Actie Kerkbalans door exact om 13.00 uur ’s middags de kerkklokken te luiden. In het bisdom Rotterdam gebeurde dit in de Pax Christikerk in Vlaardingen, waar ook de banier werd onthuld. De klok werd geluid door pastoor Dick van Klaveren.

In Capelle aan den IJssel

In Capelle aan den IJssel

In de Pax Christikerk waren zo’n 80 vrijwilligers aanwezig die zich inzetten voor de Actie Kerkbalans. Ook aanwezig waren vicaris-generaal Tjeerd Visser, pastoor Charles Duynstee, pastoor Huub Flohr, pastoraal werkster Rita Schoolenberg met vijf Kerkbalans vrijwilligers van de Sint Christoffelparochie alsook Aureel van Wersch vanuit het Economaat van het bisdom. De vicaris-generaal opende de bijeenkomst met gebed waarin hij vroeg om zegen over het werk van al die vrijwilligers die zich inzetten voor de actie. Vervolgens richtte hij zich tot de aanwezigen: “Ik sta hier namens Mgr. J. van den Hende, bisschop van Rotterdam. Een van de thema’s van dit moment, die de bisschop onder de aandacht brengt, is: Netwerk van liefde. Het is belangrijk dat we met elkaar een netwerk van liefde vormen, samen met noodlijdenden in onze gemeenschap. De Heer heeft immers gezegd dat Hij zich vereenzelvigt met de mens in nood. God is zichtbaar in de mens die onze hulp vraagt, en hoorbaar in het luiden van de klokken.”

kerkbalans-21-01_01Pastoor Dick van Klaveren, pastoor van de Sint Jan de Doperparochie in Gouda en omstreken en bekend van de eucharistievieringen op tv op zondagmorgen, gaf een beschouwing over geldwerving, spiritualiteit en kerk: “Van oudsher wordt van ons christenen gezegd: “Ze zijn in de wereld, maar niet van de wereld.” Maar waarom zijn we niet van de wereld?”

“In de samenleving  worden vaak ondergrenzen aangegeven. Bijvoorbeeld de norm: als we elkaar maar niet in de weg zitten, dan is het goed. Klinkt redelijk. Maar mensen, wat een droeve wereld! Daar zijn wij niet van. Het christendom is van het hoge ideaal. Je naaste beminnen als jezelf. Van het hoogst ethische ideaal: ieder leven, ook daar waar wordt geleden, is kostbaar.”

“Wij zijn niet van de wereld, wij vormen het lichaam van Christus. Een ongelofelijk kostbare notie. Onze Heer is op deze wereld geweest en in Hem heeft God deze aarde aangeraakt. Er kwam een moment dat Hij zijn mensen uitzocht en zei: “verkondigt het rijk Gods.” Hij stuurt Zijn mensen de wereld in: “Gaat naar plaatsen waar Ik zelf ook naartoe zou gaan.” Hij wilde blijkbaar ook naar Vlaardingen en naar Capelle.”

Vicaris-generaal Tjeerd Visser

Vicaris-generaal Tjeerd Visser

“En om mensen bij elkaar te brengen moet je wel een dak boven je hoofd hebben. Een gebouw van de gemeenschap, waar we ons aanwezig weten onder Gods hoede. De toren van zo’n kerkgebouw toont missionaire presentie in de samenleving. Hier zijn mensen die plek willen geven aan God. En we ontwikkelen in onze gemeenschappen ongelooflijk veel activiteiten. Dat kost allemaal geld!”

Ad Sosef, kerkbalansconsulent in het bisdom Rotterdam, sloot de bijeenkomst af met een kort betoog waarin hij de vele vrijwilligers die zich in het bisdom inspannen voor de Kerkbalans, in het zonnetje zette. “Brieven worden opgesteld, bestanden in Navison op orde gemaakt, folders gedrukt en brieven persoonlijk aangereikt. Want jullie gaan letterlijk de wereld in. Waarom moeten we trots zijn op deze mensen? Hoeveel keer moet u wel aanbellen voordat de brief persoonlijk kan worden overhandigd? Dat vraagt doorzettingsvermogen. En moed: de brief aanreiken en niet zomaar in de bus stoppen. De moed om de mensen aan te spreken. U gaat in gesprek. U bent vertegenwoordiger van een geloofsgemeenschap. Chapeau!”

Jan van Adrichem, coördinator van de Vlaardingse werkgroep ledenadministratie en Kerkbalans, was een ‘blij en trots gastheer’. Hij zei: ‘Na een voorbereiding met hulp van vele vrijwilligers kon de start van de Kerkbalans in het bisdom Rotterdam in Vlaardingen plaatsvinden, waar we ons verbonden weten met het hele land waar vandaag met diverse activiteiten de Actie Kerkbalans een aftrap krijgt.’

Een filmpje van de start is te bekijken via https://youtu.be/Eg09SCcN2eE

(Foto’s: persdienst Bisdom Rotterdam / P. van Mulken)