Zaterdag 21 januari zullen de kerkklokken, ook die van onze kerk, om 13.00 te horen zijn om de actie kerkbalans in te luiden.

De Mariakapel zal open zijn van half 1 tot half 2 om mensen de gelegenheid te geven even te komen bidden en een kaarsje op te steken.