Oecumenische viering St. Jan de Doper vrijdag 20 januari as. 19.30 uur.
De week van zondag 15 t/m zondag 22 januari is de week van gebed voor de eenheid van de Kerk. Wij zijn dankbaar voor de goede oecumenische betrekkingen die er zijn tussen de protestantse gemeente Rijnsaterwoude, de Roomskatholieke parochie van de St. Jan te Leimuiden, en onze protestantse gemeente hier. Wat mooi elkaar te mogen herkennen in de éne Heer Jezus Christus! In het kader van de gebedweek is er DV vrijdag 20 januari 19.30 u. een viering in de St. Jan te Leimuiden, waarin wij samen willen zingen, luisteren naar de Schrift, en bidden voor de Kerk en voor de wereld. Joost de Bruijn, kerkelijk werker in de Protestantse gemeente Rijnsaterwoude en Ds. J. Verschoof gaan voor, m.m.v. het oecumenisch beraad en met Cock Zwaan als organist. Hartelijk welkom!