vuur-en-vlam-februari-2017Wij zijn volop bezig ons voor te bereiden op het H. Vormsel met het project In Vuur en Vlam. Bijeenkomst 5 en 6 : Ik geloof en Uitdragen gaan wij zondagmorgen mee aan de slag. De geloofsbelijdenis gaan wij bespreken. Toen je gedoopt werd, was je nog te jong om zelf hiervoor te kiezen. Nu ben je oud genoeg om bewust te kunnen zeggen: Ik geloof.

Bij het thema: Uitdragen gaan wij het hebben over de 7 werken van Barmhartigheid.  Wij gaan daar collages van maken die te zien zijn met de Vormsel viering    28 januari.