In onze grote parochiefederatie geven de pastoraatgroepen leiding aan het pastoraal beleid in de parochiekernen.  Zij zijn door de bisschop hiervoor benoemd. Dit doen zij samen met het pastoraal team.

De beide pastoraatgroepen van Zevenhoven en Nieuwveen hebben besloten om samen één pastoraatgroep te vormen. De beide parochiekernen doen al zoveel samen dat één pastoraatgroep deze verantwoordelijkheid goed kan vervullen.

Diaken André van Aarle zal namens het pastoraal team deze pastoraatgroep begeleiden en daarmee heeft hij ook de pastorale zorg over beide dorpen. Wilt u hem eens spreken? Belt u hem op. Zijn nummer is 0621693267. Hij komt graag op huisbezoek. Als hij niet opneemt, graag even uw naam en telefoonnummer inspreken.

De pastoraatgroep