Ons Adventsproject dit jaar was voor de straatkinderen in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. De organisatie CECYDAR helpt al 23 jaar dak- en thuisloze kinderen die daar op straat leven.  Ze vangen de kinderen op om te herstellen, geven ze kleding, medische zorg en mogelijkheden voor onderwijs. Aan het begin van elke viering hebben we een verhaal hierover verteld. Het doel van Stichting CECYDAR is dat de kinderen uiteindelijk terug naar huis kunnen of naar familie. Vanuit de stichting wordt het gezin in dit proces begeleid.

Voor onze Adventsactie hebben we een tweetal collectes gehouden en de melkbus achter in de Kerk gezet. Dit heeft als resultaat € 552,00 opgeleverd.

Namens alle kinderen en helpers uit Rwanda hartelijk dank voor uw gaven.

MOV     Jan Koot en Gerard van den Ham

Ps:  noteer vast in uw agenda: de Soberheidsmaaltijd op vrijdag 17 maart tbv de Vastenactie