In het kader van de heiligverklaring van Moeder Teresa kunt u een uitgebreide expositie over haar leven en werk bezoeken.

Deze expositie vindt plaats van 8 december tot en met 10 januari in de kathedraal van Rotterdam.

Op 8 december, op het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria, vindt de plechtige opening van de expositie plaats. Dit gebeurt achterin de kathedraal, bij het beeld van Moeder Teresa, na de H. Mis van 9.30 uur.

Kijk HIER voor meer informatie en de openingstijden van de expositie.