De gezamenlijke PCI-en van de H. Clara en de H. Franciscus parochie, samen de federatie, heeft een gemeenschappelijk thema gekozen, namelijk de Stichting Leergeld voor de tweede collecte tijdens de zondag van de Diaconie.  De Stichting Leergeld ondersteunt kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen in de buurt. Op deze manier kunnen ze meedoen met sport, cultuur, schoolexcursies en kennismaking kampen in het voortgezet onderwijs.

Op zaterdag 12 november hebben we een bedrag van € 158,21 opgehaald. Dit wordt door eigen PCI aangevuld tot een bedrag van € 200,-.

De totale opbrengst van alle PCI-en zal worden overgemaakt aan de Stichting Leergeld.

Onze dank voor de opbrengst.

 

Namens de PCI- Zevenhoven.