Een terugblik op de speciale vieringen van de afgelopen tijd. Zaterdag 22 oktober hebben we oogstdankdag gevierd in de kerk. De kerk was prachtig versierd met alle bloemen de we gekregen hadden van de verschillenden kwekers uit de federatie. Het was een mooie viering met na afloop nog een gezellig samenzijn met koffie en thee. En niet te vergeten de lekkere appel die werd uitgedeeld.
Dinsdagavond 1 november was de sfeervolle viering van Allerzielen . We hebben onze dierbare overledenen herdacht, kaarsen opgestoken en bloembollen gepoot in het hart op het kerkhof.
Het kerkhof was prachtig verlicht en de sfeer was heel goed. Daarna was er gelegenheid om koffie en thee te drinken en nog even met elkaar na te praten in het Parochiehuis.
In de viering van zaterdag 5 november hebben 11 kinderen het Heilig Vormsel ontvangen van Vicaris
Visser. Wij feliciteren hen en wensen hen veel wijsheid toe bij de keuzes die zij de komende jaren gaan maken. Wij hopen van harte dat ook onze kerk een deel zal blijven uitmaken van hun bezigheden.

Per 1 november is Heleen van de Reep toegevoegd aan het pastoraal team, zij is pastoraal werker.
Zij zal onder andere bij onze pastoraatgroep aanschuiven, deze taak was tijdelijk door pastoor J. Glas
overgenomen. Wij heten Heleen van harte welkom en hopen dat zij zich snel thuis zal voelen in onze federatie en wij kijken uit naar een fijne samenwerking.

Als u dit leest zitten we al weer in de voorbereidingstijd (advent) voor Kerstmis.
We hopen dat het weer mooie vieringen worden, na de viering van 1e Kerstdag is er koffie en thee
om elkaar een gezegend Kerstfeest te wensen.
Ook wij wensen u alvast hele fijne Kerstdagen, een goed uiteinde en alle goeds voor het nieuwe jaar.

De Pastoraatgroep Hannie Meier, Martien van Dam, Liesbeth v.d. Broek, pastoor J. Glas,
Irma van Eimeren , Wilma de Pater.