Volgende week begint de advent en daarmee het nieuwe kerkelijke jaar. Vanaf dat moment zullen we in de vieringen een nieuwe vertaling van het Onze Vader gaan gebruiken. In Samenstromen kunt u hier meer over lezen.  Kaartjes met het nieuwe Onze Vader zullen dan achter in de kerk beschikbaar zijn.
Hieronder kunt u de nieuwe vertaling van het Onze Vader lezen.

Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd,
uw rijk kome, uw wil geschiede, op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren en  breng ons niet  in beproeving, maar verlos ons van het kwade.