Jeugdkoor Flos Campi
Zondag 6 november zingen we in de Gezinsviering om 11:15 uur.
Willen jullie allemaal om 11 uur aanwezig zijn om nog even in te zingen.
We repeteren iedere dinsdagavond van 7 tot 8 uur in het Parochiehuis.
Heb je nog iets te vragen?
Bel dan Elleke van Klink 57 36 53 of Ruud Hoppenbrouwer 57 47 55.

Koor De Horizon
We zingen zaterdagavond 5 november in de Vormselviering om 19:00 uur en ook op
Zaterdagavond 12 november in de viering van 19:00 uur.