Vrijdag 28 oktober gaf de Kathedrale Laurentius en Elisabeth Cantorij van het bisdom Rotterdam een indrukwekkend concert in de H. Adrianuskerk in Langeraar.
Uitgevoerd werden werken van onder andere Brahms, Mendelssohn, Andriessen en Attwood.
Rasha Koole-Mansour verzorgde enkele fraaie sopraan-solo’s, Adrian Fernandes zong een mooie tenor-solo.

Hebt u dit concert gemist? Op zondag 18 december verzorgt de Cantorij om 15.30 uur een kerstconcert in de kathedraal in Rotterdam. Mogelijk is er ’s avonds nog een tweede concert, maar dat is nog niet definitief.

L&E Cant RdamDe Kathedrale Laurentius & Elisabeth Cantorij is in 1989 opgericht door de huidige dirigent Marc Schaap. Ze heeft een liturgische functie in vieringen in de Laurentius en Elisabeth Kathedraal van het bisdom Rotterdam. Met haar muziek streeft de cantorij een voorbeeldfunctie na binnen het bisdom, waar het gaat om kwaliteit van de koorzang en de verspreiding van onbekende en nieuwe kerkmuziek.

Cantorij geeft geregeld concerten, met name rond kerkelijke feestdagen, werkt mee aan bijzondere projecten en heeft inmiddels twee CD’s in eigen beheer opgenomen. Het repertoire bestaat uit kerkmuziek, waarbij muzikale stijlen worden beoefend vanaf de zeventiende tot en met de eenentwintigste eeuw.