Vanuit de hervormde gemeente Nieuwkoop is het initiatief genomen om een ’interkerkelijk’ noodfonds te gaan opzetten voor de inwoners van de gemeente Nieuwkoop. Landelijk zijn er al een aantal van dit soort noodfondsen. In de kern Nieuwkoop blijken alle 6 kerken (Evangelische gemeente De Brug, Christelijke Gereformeerd Kerk, Gereformeerde kerk PKN, Remonstrantse gemeente, Rooms-katholieke kerken en de Hervormde gemeente) enthousiast over het idee en  daarom zijn we nu druk bezig om het vorm te gaan geven. De PCI  “de Mantel” (Nieuwkoop/ Noorden) heeft dus ook besloten aan te sluiten

Maar wat houdt zo’n noodfonds in? We willen er zijn voor alle Nieuwkopers! Vanuit het oogpunt van christelijke naastenliefde willen we gezamenlijk naar buiten treden om zo een eenheid aan te geven als het gaat om: Omzien Naar Elkaar (O.N.E.). Er zijn soms situaties van acute nood of zorg waarbij de reguliere instanties niet snel genoeg kunnen schakelen of omdat men net buiten de regeltjes valt, en dan kunnen wij wellicht wat betekenen.

We hebben ook al een aantal gesprekken met de burgerlijke gemeente gehad en zij staat ook zeer positief tegenover dit initiatief. Zij zouden het liefst zien dat we dit voor alle kernen in Nieuwkoop inrichten. En dat is zeker iets waar over gesproken wordt maar om te starten willen we beginnen met de kern Nieuwkoop.  Ook met het oog op de komst van eventuele statushouders lijkt het ons goed om dat samen als christenen te benaderen en niet iedere kerk voor zich. We hebben het idee dat we deze nieuwe burgers moeten begeleiden met het vinden van hun weg om zo de integratie in de samenleving te vergemakkelijken. En dat kunnen we beter in gezamenlijkheid doen. Zo hopen we geen dingen dubbel te doen of dat we elkaar voor de voeten lopen.

Nu zijn we druk met het opstellen van statuten, het vormen van een bestuur ed. Gelukkig krijgen we hierbij wel hulp vanuit de landelijke PKN, het zijn intensieve trajecten. We hopen dit voor het einde van het jaar te kunnen bekrachtigen door de oprichting van een stichting bij de notaris. Om er een goede invulling aan te geven zullen we ook een aantal vrijwilligers nodig hebben die ons kunnen bijstaan, want Diaconaal zijn we allemaal.