Vindt u het ook zo fijn wanneer tijdens de GezinsVieringen (en tijdens de viering van de Eerste Heilige Communie, en tijdens Kindje Wiegen, en tijdens……) Jeugdkoor “Flos Campi” de sterren van de hemel staat te zingen? Vindt u het ook belangrijk dat dit koor blijft bestaan? Misschien kunt u ons dan helpen! U hoeft niet zelf mee te komen zingen, maar motiveer uw (klein)kinderen om lid te worden van dit koor…… We willen blijven zingen!

We hebben dringend nieuwe leden nodig! Daarom een vriendelijke doch dringende oproep aan de ouders: Kinderen vanaf groep 4 zijn van harte welkom. Het koor repeteert elke dinsdag in het Parochiehuis, van 19.00 uur tot 20.00 uur.  (Dinsdag 1 november gaat de repetitie een keer niet door omdat dan de viering van Allerzielen is. We kunnen dan niet in het Parochiehuis terecht).
Ook kinderen uit andere kernen zijn van harte welkom om mee te komen zingen bij dit gezellige koor!
Voor informatie over Jeugdkoor “Flos Campi” kunt u terecht bij Elleke van Klink (573653/ellekevanklink@hotmail.com )
Zondag 6 november zingen we tijdens de gezinsviering in Nieuwkoop. We hebben er weer zin in!

En….laat uw kind(eren) dinsdag 8 november eens een keer mee repeteren! Dan kunnen ze zelf ervaren hoe leuk het is.

Bestuur en leden van Jeugdkoor “Flos Campi” Nieuwkoop