M.i.v. 23 oktober zal op de zondagen, dat er geen viering is, de kerk open zijn van 10 tot 12 uur voor aanbidding van het Allerheiligste. Dit om u de gelegenheid te geven  ook die zondag naar de kerk te kunnen als de plaats, waar de viering op die zondag is, of vervoer er naar toe, voor u een probleem is . Of gewoon omdat u op zondag graag even naar de kerk gaat.  Ook al bent u op zaterdag al geweest

U kunt dan elke zondag naar de kerk, want die is dan altijd open.

Of voor een viering om 9.15 uur

Of voor een viering om 11.15 uur

Of voor gebed, een kleuterviering, of passende muziek om 10 uur.

Achter in Samenstromen vindt u zoals gebruikelijk. het complete rooster van de vieringen.

Is er op zaterdag een viering dan weet u dus dat u op de zondag in dat weekend om 10 uur ook in de kerk terecht kunt. Dat wordt niet vermeld in het rooster, want het is geen viering.

13 november is er een kleuterviering

4 december is de kerk open voor stil gebed.

In de Samenstromen of op het inlegvel kunt u lezen wat er op de betreffende zondagen in de kerk te doen is.

Voor de duidelijkheid: er zijn op die zondagen géén vieringen, want die zijn er op de zaterdagavonden ervóór.