Op 12 en 13 november, het weekend van de Diaconie zal er een tweede collecte gehouden worden. Dan ondersteunen wij, de H. Clara en de H. Franciscus parochie het door ons uitgekozen project de Stichting Leergeld. Deze Stichting ondersteunt kinderen van 4-18 jaar uit gezinnen met een minimum inkomen. Op deze manier kunnen ze meedoen met sport, cultuur, schoolexcursies en kennismaking kampen in het onderwijs of andere middelen.

Kortom deze stichting is een vangnet naast de bestaande voorzieningen en voorkomen dat kinderen buitengesloten worden. De Stichting Leergeld werkt met vrijwilligers in alle lagen van de organisatie. Verder in de Samenstromen kunt u er meer overlezen.

Namens de PCI- Zevenhoven