Foto_180_reepPer 1 november heeft Mgr. Van den Hende, de bisschop van Rotterdam, Heleen van de Reep benoemd als pastoraal medewerker in het pastoraal team van onze HH. Clara & Franciscus federatie.
De presentatie van Heleen vindt plaats op zaterdag 29 oktober in de H. Adrianuskerk in Langeraar (aanvang 19.00 uur).
Voorgangers bij de viering zijn vicaris-generaal T. Visser en het pastoraal team.

U bent van harte welkom bij deze presentatieviering