Op zondag 9 oktober hebben we de mogelijkheid om samen met onze protestantse broeders en zusters ons geloof te vieren.

We komen om 9.30 samen met de gereformeerde, remonstrantse en hervormde gemeente in de Hervormde Kerk aan het Regthuysplein.

Voorgangers en medewerkers van alle kerken verlenen hun medewerking en er is kindernevendienst.
De collecte zal zijn voor een project van de Wilde Ganzen.

Die morgen zullen alle andere kerken in Nieuwkoop dicht zijn.
Voor de eucharistie bent u die morgen welkom in de kerk van Aarlanderveen of Zevenhoven.