We nodigen iedereen van harte uit voor de gedachtenis van dierbare overledenen in onze parochiegemeenschap.

Dit wordt gevierd op dinsdag 1 november, ’s avonds om 19.00. De families van de mensen die in het voorbije jaar zijn overleden ontvangen persoonlijk een uitnodiging hiervoor.
Het koor Revival verzorgt de ondersteuning van het geheel.
Na de viering trekken we naar het kerkhof dat voor deze gelegenheid verlicht wordt.

Na afloop is er koffie, thee en ontmoeting in de Orangerie voor ieder die dat wil.