In het weekend van 22 en 23 oktober wordt in alle kerken van de parochie H. Clara de
oogstdankviering gehouden, ook dit jaar in samenwerking met de plaatselijke land­ en
tuinbouwafdelingen van LTO Noord. De oogstdankviering staat in de traditie van dankbaarheid voor
het binnenhalen van de gewassen door boeren en tuinders. Maar we willen oogsten graag ook in
bredere zin zien.

‘Oogsten, zonder pretentie’ is het thema dit jaar. Daar zit de volgende gedachte
achter. Door je inzet iets betekenen voor een ander of je omgeving, zonder iets terug te verwachten.
Oogsten wat je gezaaid hebt, letterlijk of figuurlijk. Tijdens de oogstdankvieringen krijgt de versiering in
de kerken vorm door de geoogste producten uit de omgeving. We delen van de oogst door onze
gaven in de collecte, deze wordt gehouden voor Missio Nederland. Deze missionaire organisatie
ondersteunt een project van de Missiebenedictinessen op de Filipijnen. Ze hebben het initiatief
genomen voor de bouw van een nieuw dorp voor de vissersfamilies in Tacloban, welke getroffen zijn
door de tyfoons. U bent van harte welkom bij een van de oogstdankvieringen!