Onlangs is het volgende filmpje van Bewust Katholiek online gegaan. Het filmpje gaat over het sacrament van boete en verzoening.

Boete en verzoening
In het filmpje wordt uitgelegd waar het sacrament van boete en verzoening over gaat. De vraag die centraal staat is waarom je zou biechten als je God zelf ook om vergeving kunt vragen. We gaan in op wat een zonde is en we laten zien hoe het sacrament van boete en verzoening verloopt. Ook behandelen we een paar misvattingen die bestaan over dit sacrament.
We hopen met het filmpje een positief beeld te geven over het sacrament van boete en verzoening en mensen vertrouwen te geven dat het ook voor hen heel heilzaam kan zijn.

YouTube
Het filmpje staat op YouTube. U kunt het vinden op de vernieuwde website www.bewustkatholiek.nl. Er is ook een link om het filmpje te downloaden.

Biechtspiegel
Op de website kunt u ook een biechtspiegel downloaden. Van oudsher is een biechtspiegel een manier om aan de hand van een aantal vragen je geweten te onderzoeken om je zo voor te bereiden op het sacrament van boete en verzoening. We hebben speciaal voor parochianen een nieuwe biechtspiegel gemaakt met vragen die passen bij deze tijd en waarin de Tien Geboden zijn verwerkt.

Congres
Bewust Katholiek is momenteel ook druk bezig met de organisatie van het congres ‘Bruisende Kerk’ dat gehouden zal worden op 30 oktober a.s. in Gouda. Met het congres wil men jonge mensen (tussen de 18 en 38 jaar) enthousiast maken en handvatten bieden om zich in te zetten voor de toekomst van de Kerk in Nederland.