Overleden:

16 augustus Theodora  Cornelia van Scheppingen-­Colijn, 83 jaar
29 augustus Hendricus Jacobus Antonius Touw, 65 jaar