Zonder elkaar is iedereen alleen
Jaarlijks is er op de tweede zondag in september De Nationale Ziekendag.
Deze dag is in het leven geroepen door de Nationale Vereniging de Zonnebloem om aandacht te vragen voor chronisch zieken en gehandicapten.
Bij de afdeling Nieuwkoop-Noorden zijn zo’n 35 vrijwilligers actief voor meer dan 125 gasten.
Zij geven invulling aan het jaarthema door regelmatig een bezoekje te brengen. Ook worden er jaarlijks diverse activiteiten georganiseerd. Hiervoor is uiteraard geld nodig.
Het is daarom erg fijn dat we ook dit jaar ter gelegenheid van ziekendag mogen collecteren.
In de viering van zondag 18 september om 09:15 uur zal er een extra collecte zijn ten bate van de Zonnebloem. De opbrengst komt geheel ten goede aan het Zonnebloemwerk in Nieuwkoop, Noorden en Woerdense Verlaat. We willen deze collecte van harte bij u aanbevelen.
De Zonnebloem    Afdeling Nieuwkoop-Noorden