Het rooster voor de KinderWoordDienst is op dit moment nog niet rond.
Zodra het bekend is hoort u hier meer van.
Houd ook de Rietkraagberichten in de gaten!

Werkgroep KinderWoordDienst Nieuwkoop