Bij Jeugdkoor “Flos Campi” hebben we voor de zomervakantie 3 communicantjes van dit jaar mogen verwelkomen!
Hier zijn we heeeeel blij mee! Maar……er zijn ook een paar leden gestopt…..
We kunnen nog veel meer nieuwe leden gebruiken!
Daarom een vriendelijke doch dringende oproep aan de ouders: Kinderen vanaf groep 4 zijn van harte welkom. Het koor repeteert elke dinsdag in het Parochiehuis, van 19.00 uur tot 20.00 uur.
De repetities zijn dinsdag 23 augustus weer begonnen.
Ook kinderen uit andere kernen zijn van harte welkom om mee te komen zingen bij dit gezellige koor!
Voor informatie over Jeugdkoor “Flos Campi” kunt u terecht bij Elleke van Klink ellekevanklink@hotmail.com

Zondag 4 en 25 september zingen we tijdens de gezinsviering in Nieuwkoop. We hebben er weer zin in!

Bestuur en leden van Jeugdkoor “Flos Campi” Nieuwkoop