Zoals eerder vermeld is er overleg geweest tussen de pastoraatsgroepen van Nieuwveen en Zevenhoven. We hebben inmiddels diverse keren gezamenlijk vergaderd.
Van beide kanten is dit als  heel positief ervaren en we hebben besloten met ingang van september voortaan gezamenlijk te vergaderen en als één pastoraatsgroep verder te gaan.
We moeten nog een aantal concrete stappen maken en van elkaars werkwijze op de hoogte raken. Maar we hebben er zin in en denken dat het tot mooie resultaten zal leiden.

Wel kunnen we best nog  versterking gebruiken.
Vele handen maken licht werk. De zorg van de pastoraatsgroep is de vitaliteit van de parochiekern.
De pastoraatsgroep coördineert verschillende pastorale projecten in Zevenhoven en Nieuwveen.

Voelt u zich aangesproken en wilt u iets betekenen voor onze parochiekern dan bent u van harte welkom om eens te praten over uw mogelijke bijdrage.