Met de veranderingen in de aanvangstijden van de vieringen kwam bij de bcp toch een vraag bovendrijven. Hoe gaan we het doen met het koffiedrinken?
Voor veel mensen is de Orangerie en de koffie op zondagmorgen een vaste pleisterplaats geworden, maar koffiedrinken om 12.30 uur, na de late viering? Dat lijkt ons wel wat aan de late kant.
De koffie dan maar laten zitten? Dat zeker niet! Het samenzijn in de Orangerie blijft bestaan, in een weliswaar iets aangepaste versie.  Na afloop van de viering van 9.15 uur is er gewoon koffie,
zoals we gewend zijn, maar dan wat vroeger.

Wat we willen gaan doen rond de viering van 11.15 uur is koffiedrinken voorafgaand aan de viering.  Er is dan inloop vanaf 10.30 uur.
Dat geeft iedereen ruimschoots de gelegenheid om een even bij te praten om vervolgens
gezamenlijk de viering bij te wonen.

We willen deze verandering in laten gaan per 1 september.
Dan is de nieuwe Samenstromen uitgekomen en kan iedereen het gelezen hebben.