oorkondeCharles Horsthuis, een van de pastores van onze federatie gaat met pensioen. Onze kerk was er één van de twee in de federatie waarvoor hij het aanspreekpunt was. Hij was dan ook lid van de pastoraatgroep van onze kerk.

Tijdens de drukbezochte viering op 2 juli in onze kerk nam Charles afscheid met een laatste korte, maar gloedvolle overweging. Hij refereerde aan het evangelie van vandaag, waarin Christus de leerlingen opriep naar de mensen te gaan en hen de vrede te wensen en te vertellen over het Rijk van God, de blijde boodschap, maar verder niets mee te nemen. Dat is alleen maar ballast en je hebt voor die zending niets méér nodig. Op de vraag die hem veel wordt gesteld wat hij nou gaat doen gaf hij als antwoord: Geen idee! Hij gaat net als in het evangelie op weg zonder bagage. Hij ziet wel wat er op zijn weg komt. De Horizon verzorgde de muzikale omlijsting en had op het eind nog een verrassing door in het slotlied een extra couplet in de lassen speciaal als bedankje voor Charles.

De voorzitter van de BCP sprak aan het eind van de viering de volgende woorden namens pastoraatgroep en BCP:

Beste Charles, Na het lezen van het interview in Samenstromen is jouw loopbaan wat duidelijker geworden. Wij, ik, kennen je vooral van de weekendvieringen en de vieringen van de eerste Communie en de seniorenvieringen. Je wist de mensen/kinderen altijd te boeien. Vooral jongeren hadden je belangstelling. Dat uitte zich in de pelgrimsreizen en de musicals. In de begeleiding wist jij heel goed te luisteren naar iedereen. Als er problemen waren zag jij dit als een uitdaging om tot een, voor alle partijen, goede oplossing te komen. Communicatie was daarbij erg belangrijk. Wij bedanken je voor je oneindige inzet en wensen je mooie jaren toe met alleen die dingen doen waar je echt zin in hebt. Zoals je weet zetten we elk jaar een vrijwilliger extra in de belangstelling. Jij was hier voor je werk, maar je krijgt toch een oorkonde voor je inzet namens de pastoraatgroep en de BCP. En…. mocht je je vervelen, dan kun je altijd als vrijwilliger aan de slag. Charles, we wensen je alle goeds, geniet van je vrije tijd en bedankt voor alles.

Zij reikte Charles Horsthuis daarna de hier afgebeelde oorkonde uit, uiteraard vergezeld van een mooie plantenbak.

De tekst op de oorkonde luidt:
OORKONDE van de onze lieve vrouwe HEMELVAART parochiekern ondergetekenden willen namens alle parochianen, vrijwilligers en ook oud leden van de pastoraatgroep en de BCP waarmee Charles Horsthuis heeft samengewerkt, hem bedanken voor zijn buitengewone inzet en samenwerking t.b.v. onze parochiekern gedurende vele jaren. Zij wensen hem een welverdiend pensioen toe.

Na afloop kwam bijna iedereen naar het parochiehuis. Het was een volle boel en gezellig. Iedereen kon hier Charles nog even de hand drukken. De doos die in de kerk en na afloop in het parochiehuis stond voor een persoonlijke bijdrage aan het afscheid, werd goed gevuld. Na de koffie kwam er nog een drankje op tafel en gingen de schalen met een snackje rond. De burgemeester was er tijdens de viering en dronk gezellig een pilsje mee na afloop. Ook hij bedankte Charles persoonlijk.

BCP en Pastoraatgroep Diny Damen, Marjan Nijbroek, Charl van Veen, Wim Balvert, Rob Aupers, Wilma de Pater, Irma van Eimeren, Hannie Meijer, Martien van Dam en Liesbeth van den Broek.