Op 18 september 2016 om 13.00 uur is er weer gelegenheid om uw kindje te laten dopen. De voorbereidingsavonden zijn op dinsdag 30 augustus en maandag 5 september om 20.00 uur in de pastorie. U kunt zich hiervoor aanmelden bij het parochiesecretariaat.