In de bank in het voorportaal kunt u langhoudbare levensmiddelen deponeren voor mensen die om wat voor reden dan ook, daar zelf niet voor kunnen zorgen. Wij brengen alles bij de
voedselbank. Uw bijdrage is van harte welkom.