De Langeraarse kerktoren is al van verre te zien, maar ook het interieur van de kerk is de moeite waard. Tijdens de zomermaanden staan elke middag, behalve op maandag, gastheren en gastvrouwen klaar om u welkom te heten in onze kerk. De kerk is open vanaf 13.30 uur tot 16.00 uur.  Er is veel te zien, zoals de prachtige piëta en de doopkapel met zijn schitterende doopvont. De gebrandschilderde ramen zijn duidelijk zichtbaar. Hierop staan verschillende voorstellingen weergegeven uit het leven van Christus. Voorin de kerk staat het geschilderde houten beeld van de H. Adrianus, de patroonheilige van de parochiekern. Voor wie dat wil liggen er speurtochten klaar die leuk en leerzaam zijn voor jong en oud. Er is veel te zien en te vertellen, maar ook is er gelegenheid om een kaarsje op te steken en in jezelf te keren. Om je hart te openen voor God en Hem binnen te laten in je leven. Weet je welkom.