Op diverse punten werken de parochiekernen van Nieuwveen en Zevenhoven al met elkaar samen. Denk bijvoorbeeld maar aan het gezamenlijke parochiekoor St. Caecilia, het vormselproject,
het eerste communieproject en de gezamenlijke kinderzegen..

Daarom is er onlangs een  overleg geweest tussen de beide pastoraatsgroepen.
Dat gesprek is op een zeer prettige manier en bijzonder positief verlopen.
In principe hebben we besloten met elkaar verder te gaan en op termijn tot een gezamenlijke pastoraatsgroep voor de beide parochiekernen te komen.