Revival

Alle koorleden hadden zich al weken van tevoren ingezet in diverse commissies om het feest te doen welslagen.
Aan het eind van de viering werden 14 jubilarissen in het zonnetje gezet: Adrie van der Meer, Carla Takken, Greet Epping, Petra van de Berg, Elly Verlaan,  Nelly Lek, Liesbeth Tigchelaar, Marijke Koek, Rosa van Mastwijk, Ria de Boer, Margot Aartman, Lies Visser, Paul van Tol en Piebe Tigchelaar zijn het koor al 25 jaar trouw en kregen een “Koorkonde” en een gouden G-sleutelspeldje.

Namens de beheerscommissie van de kerk sprak voorzitter Dirk Janmaat  lovende woorden over Revival:  “Al 25 jaar verzorgen jullie de zang en muziek in onze kerk. In tijden van vreugde, van verdriet en bij de Lourdesgrot.” Hij hoopte dat Piebe Tigchelaar nog  lang als dirigent het koor zal blijven leiden. Dirk overhandigde Piebe en voorzitster Lies Visser een mooi boeket bloemen,
terwijl de overige koorleden met een doosje bonbons verwend werden.

Lies Visser bedankte alle aanwezigen in de bijna volle kerk, alsmede Adrie Stokman die bij de voorbereidingen voor de viering betrokken was, Gerard van der Ham voor de bloemversieringen
in de kerk en de koffiedames die na de vieringen altijd present zijn.
“Fijn dat jullie Revival allemaal een warm hart toedragen!”

Na de viering kwamen vele parochianen, oud-koorleden, familie en vrienden  Revival in de
Orangerie  feliciteren en konden zij bij de koffie en thee  smullen van de door een aantal leden
eigen gebakken en prachtig versierde cupcakes.

In dit jubileumjaar geeft Revival op zondag  9 oktober een concert in de kerk.
De aanvang is om 14.00 uur en de gratis kaartjes zijn te bestellen
(liefst voor 1 september) via: benvdmeer32@gmail.