De nood is hoog.
We kunnen ter plaatse helpen via Caritas Jordanië.
Veel vluchtelingen komen niet naar Europa, maar worden opgevangen in het buurland Jordanië.
Lees de folder maar: (En maak s.v.p. een bijdrage over op rekeningnummer NL38 INGB 0002 0105 34 t.n.v. Stichting BVA, Den Haag. Van harte aanbevolen mede door onze bisschoppen.) Kijk ook maar eens op de website: www.stichtingbva.nl
Uw hulp is broodnodig en van harte welkom!!