De Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie (BVA) voert jaarlijks twee grote campagnes: de Adventsactie en de Vastenactie. Daarnaast zet de stichting zich gedurende het jaar in voor mensen en gebieden waar urgent hulp nodig is. In de week van 30 mei tot en met 5 juni besteedde de stichting met een speciale campagne aandacht aan vluchtelingen. Deze campagne wordt van harte aanbevolen door de Nederlandse bisschoppen.

Caritas JordaniëDe Bisschoppelijke Vastenactie heeft een project geadopteerd van Caritas Jordanië, waar ruim 86 procent van de Syrische vluchtelingen leeft onder de armoedegrens. Parochies kunnen dit doel steunen door hiervoor te collecteren.

Al in september 2015 werd op instigatie van de Nederlandse bisschoppen in de Nederlandse parochies een collecte gehouden. Via Caritas Syrië werden mensen in Aleppo geholpen met voedsel en medicijnen. Via de beweging Focolare werd een deel van de opbrengst besteed aan de tijdelijke opvang van vluchtelingen in Nieuwkuijk. Daarna is in het bisdom Rotterdam in de periode van de kersttijd opnieuw om een collecte voor Caritas Syrië gevraagd. Ook tijdens de eucharistieviering bij gelegenheid van het zestigjarig bestaan van het bisdom was de collecte bestemd voor dit doel.

Lees meer…>>>

Kijk voor meer informatie op www.stichtingbva.nl.
Een gift overmaken kan via de website of ter attentie van Stichting BVA, IBAN NL38 INGB 0002 0105 34 (onder vermelding van ‘Vluchtelingen’).