Roepingenzondag:    €  227,85
Oekraïne                  €  93,00
Lourdes                   €  252,20
Missionarissen          €  212,42

Alle gulle gevers hartelijk dank !