“Het is een taak en een dienstwerk, want je doet het niet voor jezelf, maar voor de Heer. En je doet het voor de Heer in de gemeenschap van de Kerk die een netwerk van liefde is.” Dit zei Mgr. Van den Hende op zaterdag 28 mei. De bisschop wijdde die dag doorhandoplegging en gebed Boris Plavčić tot priester voor het bisdom Rotterdam.

De wijding vond plaats tijdens een eucharistieviering in de HH. Laurentius en Elisabeth Kathedraal Rotterdam. Priesters uit het bisdom Rotterdam en Boris Plavčićdaarbuiten concelebreerden en 700 gelovigen namen deel aan de wijdingsplechtigheid. De gezangen werden verzorgd door de kathedrale Laurentius en Elisabeth cantorij en het koor Carmina Croata.

Vicaris-generaal Verbakel heette alle aanwezigen welkom, waaronder de familie van Boris. In het bijzonder verwelkomde hij de ambassadeur van Kroatië, mevrouw Andrea Gustović-Ercegovac. “We zijn onze Heer dankbaar dat Hij je hart heeft geraakt,” aldus vicaris-generaal Verbakel tot de wijdeling. “Je routekaart naar vandaag is mede hier in deze kerk geboren te midden van de Kroatische parochie, die hier al vele jaren onderdak heeft.”

Nadat de Schriftlezingen hadden geklonken volgde de uitverkiezing van de kandidaat. Rector Broeders presenteerde de wijdeling en sprak over zijn vorming. Hij schetste Boris als iemand met creativiteit, humor en inventiviteit. “Dat alles met een groot geloof en eucharistische devotie. Hij is leergierig en vol passie en vuur om de Heer te volgen in woord en daad.” Daarna verklaarde de rector plechtig: “Op grond van de ondervraging van het christenvolk en het oordeel van de verantwoordelijken verklaar ik dat Boris Plavčić waardig bevonden is.” Waarop Mgr. Van den Hende antwoordde: “Met de hulp van de Heer onze God en Jezus Christus, onze Heiland, kiezen wij onze broeder hier uit voor de orde van het priesterschap.”

Toen de wijdeling de beloften had uitgesproken die horen bij de wijding tot priester en de kerk de litanie van de heiligen had gezongen, volgde de wijding door handoplegging en gebed. Nadat de bisschop Boris de handen had opgelegd en in stilte had gebeden, deden dat ook de aanwezige priesters. Daarna sprak Mgr. Van den Hende het wijdingsgebed uit. Hij zalfde de handen van Boris met het heilig chrisma en overhandigde hem de pateen en de kelk voor het vieren van de eucharistie.

De collecte werd speciaal gehouden voor Caritas Jordanië. In Jordanië leeft ruim 86 procent van de Syrische vluchtelingen onder de armoedegrens. Onder hen zijn vele christenen. De bisschoppen van Nederland hebben dringend gevraagd om actief deel te nemen aan de actie voor Caritas Jordanië. Deze wordt gehouden in de week van 30 mei tot en met 5 juni door de Stichting Bisschoppelijke Vastenaktie (BVA). De collecte tijdens de wijdingsviering in de kathedraal bracht ruim € 1.500,- op.