1e_communie_2016

Tijdens een feestelijke viering, in een prachtig versierde kerk, deden zondag 17 april
12 kinderen in onze parochiekern hun Eerste Heilige Communie. Het project rondom dit grote feest hebben we inmiddels afgesloten tijdens de gezinsviering op 29 mei.
We hopen de kinderen (en hun ouders) nog heel vaak tegen te komen tijdens vieringen in onze kerk. Het project dat we gebruikten heeft tenslotte niet voor niets de titel “Blijf dit doen” gekregen.
17 April konden we ook het Liliane Fonds blij maken met het mooie bedrag van € 353,90.
Bij elkaar gebracht door de communicantjes en hun families. Namens het Liliane Fonds heel veel dank aan alle gulle gevers!
Hartelijk dank aan iedereen die, op welke manier dan ook, meegeholpen heeft er ook dit jaar een groot feest van te maken.
We kijken alweer uit naar volgend jaar, maar gaan nu eerst genieten van de zomer. Zo eind november/begin december gaat u weer van ons horen!
Werkgroep Eerste Heilige Communie Nieuwkoop.