Nog even een terugblik op de vieringen met Pasen. Tijdens een druk bezochte Paaswake is de nieuwe Paaskaars gewijd. De afbeelding op de kaars wordt uitgezocht door leden van de pastoraatgroep. In de viering van 1e Paasdag was het ook lekker druk en na de viering bleven er gezellig wat mensen koffiedrinken en hebben de kinderen alle paaseieren weer gevonden in de tuin van de pastorie.

Wat gebeurd er met de oude paaskaars ?  is een vraag die regelmatig gesteld wordt. De kaars van het afgelopen jaar gaat naar iemand in onze parochiekern die het moeilijk heeft en wel een steuntje in de rug kan gebruiken.

Op woensdagavond 6 april zijn alle pastoraatgroepen van de  Clara en Franciscus federatie bij elkaar geweest in Langeraar. We hebben het onder andere gehad over de familiecatechese (famcat.), dit is een nieuw catechese project voor het hele gezin. De Eerste Heilige Communie zal hierin een plaats krijgen. Nieuwkoop heeft in overleg met de werkgroep Eerste Heilige Communie besloten hier nog niet aan mee te doen. Dus voor parochiekern Nieuwkoop blijft het voorbereiden op de 1e communie 2016/2017 zoals het was.

Op dinsdagochtend 12 april zijn we weer bij elkaar geweest om de planning van de vieringen in de Clara en Franciscus federatie voor het seizoen 2016/ 2017  met elkaar door te nemen en te bespreken.

1e Pinksterdag is er een viering om 9.30 uur met zang van koor Andante. Daarna is er koffiedrinken in de Kosterij bij de Remonstrantse Kerk in de Dorpsstraat. Dit wordt verzorgd door de Gemeenschap van Kerken.. U bent hierbij van harte welkom.

Ook dit jaar doet parochiekern Nieuwkoop weer mee met de Pinksternoveen Het Groene Hart. Deze wordt al weer voor de 23e keer gehouden. Het Thema van deze noveen is Leven in de Geest. De openingsviering is op vrijdagavond 6 mei om 19.30 uur in Aarlanderveen. Bij ons is de noveen op donderdagavond 12 mei om 19.30 uur, daarna is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee. Alle informatie staat in het blad Samenstromen van mei en op de affiches in de kerk.

De pastoraatgroep Hannie Meier, Charles Hortshuis, Wilma de Pater, Liesbeth v.d. Broek, Irma van Eimeren, Martien van Dam