Ook dit jaar doet parochiekern Nieuwkoop weer mee met de Pinksternoveen Het Groene Hart.
Deze wordt al weer voor de 23e keer gehouden.
Het Thema van deze noveen is Leven in de Geest.
De openingsviering is op vrijdagavond 6 mei om 19.30 uur in Aarlanderveen.

Bij ons is de noveen op donderdagavond 12 mei om 19.30 uur,
daarna is er gelegenheid om na te praten onder het genot van een kopje koffie of thee.
Alle informatie staat in het blad Samenstromen van mei en op de affiches in de kerk.