1e Pinksterdag 7 mei is de viering om 9.30 uur met zang van koor Andante.

Daarna is er koffiedrinken in de Kosterij bij de Remonstrantse Kerk in de Dorpsstraat.
Dit wordt verzorgd door de Gemeenschap van Kerken.. U bent hierbij van harte welkom.