Zaterdag 2 april is pastoor Frank Steenman overleden.

Pastoor Steenman was na zijn priesterwijding in 1951 achtereenvolgens kapelaan in De Kwakel (1951), in Zandvoort (1953), in de parochie O.L. Vrouw van Goeden Raad in Den Haag (1955) en in de parochie Christus Koning te Rotterdam (1964). In 1970 volgde zijn pastoorsbenoeming in de parochie De Goede Herder in Wassenaar en in 1981 werd hij benoemd tot pastoor van de parochie H. Adrianus in Langeraar. Op 1 juni 1991 werd hem uit deze functie eervol ontslag verleend en tevens ontslag uit de gewone ambtsbediening. Na zijn emeritaat was hij tot 1996 administrator van de parochie H. Bonifacius en de parochie H. Pius X te Alphen aan den Rijn.

Tot en met 2013 verleende hij nog assistenties in de kerken van federatie de Regenboog en de HH. Clara & Franciscus federatie.

Tijdens zijn langdurige emeritaat was hij ook kind aan huis bij de oudsten in De Aarhoeve te Langeraar. Hij verzorgde er niet alleen de vieringen in hun kapel maar ook hield hij de wacht bij de receptie, juist op de zondagen, wanneer anderen het liefst thuis zijn.

In de kerstviering van 2013 ging hij hun voor het laatst voor – toch nog onverwacht werd opname in een verpleeghuis nodig. Het werd het kleinschalige ‘Sassenoord’ in Nieuwveen. Daar werd hij weer gewoon ‘meneer Steenman’, met liefde verzorgd; hij genoot daarvan. Zoals hij ook uitermate dankbaar was aan degenen die hem deze laatste vijftien jaren zo van harte hun zorg gaven, tot op de lange taaie weg die de pastoor dit voorjaar moest afleggen.

De eucharistieviering bij zijn uitvaart vindt plaats op vrijdag 8 april om 11.00 uur in de HH. Petrus- & Pauluskerk in Aarlanderveen. Bisschop Van den Hende is de voorganger bij deze viering.
Aansluitend vindt de begrafenis plaats op het parochiekerkhof van Aarlanderveen.

Klik HIER om de rouwkaart in te zien.