H. Vormsel

door Zevenhoven

In september zijn wij gestart met de bijeenkomsten voor het Vormsel project. 38 kinderen van groep 8 uit de gehele Clara  federatie + Leimuiden hebben zich opgegeven. Wij hebben gewerkt vanuit een nieuw project boek. Vormselkracht: Het Licht op ons pad. De bijeenkomsten, 8 in totaal, hadden een thema en werden in verschillende parochies gehouden. […]

Actie PCI

door Zevenhoven

Midden in deze vastentijd vraagt de PCI aandacht voor de Voedselbank KBEO (Kaag & Braassem en Omstreken voorheen Alkemade) Hoewel onzichtbaar voor onze ogen, zijn veel mensen afhankelijk van de voedselbank in onze omgeving. Daarom vraagt de PCI aan u of u, als u naar de kerk komt, wat houdbare levensmiddelen wilt meenemen en deze […]

Stormschade

door Zevenhoven

Ook onze kerk kwam niet ongehavend uit de storm die op 17 januari in ons land woedde. Het regende dakpannen. Meer dan 100 pannen kletterden op het plein, grote gaten in het dak achterlatend. Ook deze schade werd voortvarend aangepakt, de scherven werden verzameld en de stoere mannen die het dak op moesten, hadden al […]

Lief en leed Langeraar

door Langeraar

Overleden 06-01-2018 Philippus Adrianus Joanna Koeleman 88 jaar 20-01-2018 Petrus Marinus Jacobus Hoogervorst 70 jaar

Neemt u ook een bloemetje mee?

door Langeraar

Op Goede Vrijdag is om 15.00 uur de kruisweg en om 19.00 uur de kruisviering. Op Goede Vrijdag worden aan de voet van het kruis bloemen neergelegd. Neemt u ook een bloemetje mee?

Kinderen van harte welkom

door Langeraar

Enthousiaste dames verzorgen tijdens de zondagviering de kinderwoorddienst. Zij nemen de kinderen tijdens de viering mee naar het koetshuis om samen met hen het bijbelverhaal uit de kinderbijbel te lezen, er over te praten en gezellig wat te knutselen. Daar mogen we blij en trots op zijn. Het is alleen heel jammer dat er de […]

Presentatie communiekantjes

door Langeraar

Vanuit de verschillende parochiekernen is een grote groep kinderen en hun ouders met elkaar op weg gegaan voor de voorbereiding op de eerste Heilige Communie, ‘Het Anker’ project. Ouders hebben een programma in de kerk en de kinderen werken met elkaar aan de hand van het projectboek ‘Blijf dit Doen’ in de Aeresteijnschool. De communiekantjes […]

Bijzonder om mee te maken: Chrismamis in kathedraal Rotterdam

door Langeraar

Op woensdag 28 maart om 19.30 uur wordt in de H.H. Laurentius en Elisabeth kathedraal in Rotterdam de Chrismamis gevierd. In deze mis zegent de bisschop de olie voor degenen die gedoopt worden, voor de zalving van de vormelingen en voor de zalving van degenen die ernstig ziek zijn. Vanuit deze ene viering worden de […]

Kom jij ook een Palmpasenstok versieren?

door Langeraar

Woensdagmiddag en avond 21 maart is er gelegenheid om palmpasen-stokken te komen versieren in het koetshuis. Groep 1 t/m 4 in de middag om 14.00 uur en in de avond van 18.45 tot 20.00 uur voor kinderen vanaf groep 5. Wij zorgen voor versiersels, palmtakje en een broodhaan. Zorg zelf voor wat lekkers voor aan […]

Presentatie over groot onderhoud H. Adrianuskerk bij Dorpsraadvergadering

door Langeraar

In het begeleidende schrijven bij de actie kerkbalans 2018 is reeds aangegeven dat, in samenwerking met de dorpsraad Langeraar, het bestuur voornemens is om een werkgroep op te richten, die zich zal bezig houden met acties ter financiering van het groot onderhoud van de kerktoren en het benaderen van mensen in het kader van zelfwerkzaamheid, […]