Navigation
Gedachten voor thuis

Gedachten voor thuis, 7 juli

Gedachten voor thuis. 14e zondag door het jaar. Zondag 7 juli 2024.

‘Een profeet wordt overal geëerd behalve in zijn eigen stad’.

Marcus 6, 1-6

Wie denkt Hij wel dat Hij is?’ Hoe dikwijls hebben we deze vraag niet gehoord, niet gesteld? Ze is uiting van jaloezie en klein hart.

Een betere vraag zou zijn, ‘Wie ben ik om over mijn naaste te oordelen?’ Zelfs na alle genezingswonderen die Jezus had verricht, werd hij nog steeds niet geaccepteerd, ook niet in zijn eigen stad.

Toen hij onderricht gaf in de synagoge, waren de toehoorders verbaasd dat deze gewone man, bij hen bekend als timmerman, zoveel wijsheid bezat en zij wezen Hem af.

Laten wij bidden wat wij U herkennen in alledaagse ontmoetingen.