Zaterdag  24  november         19.00  uur

Albert en Bep van Schie- Winters

Henk Straathof

Annie de  Haas

Cors van Leeuwen

Truike Heemskerk en Erik van der Poel

Kees Borst en Coba Borst-Borst

overleden familie Daleman-van Schie

Piet van Schie

Leo en Annie van Scheppingen-van Hameren

Leonardus Christianus Jozef de Haas

 

Zondag   2   december          9.15   uur

Agnes Duivenvoorden-van Santen, Ineke en overleden familie

Theo den Hollander/ Bertha Borst en overleden familieleden

Frans de Vette en overleden familie

Jan Ganzevles en Corrie Ganzevles-Vreeswijk

Leo Disseldorp

Goof van der Poel

 

Zaterdag   8   december       19.00  uur

Nico van Schie

Simon van der Geest

Cors van Leeuwen

Antoon Spring in ’t Veld en Rie Spring in ’t Veld-van Dijk