Misintentie € 10,00
Jubileum in aparte viering € 150,00
Jubileum in reguliere viering € 50,00
Doopviering € 50,00
Huwelijk inclusief voorbereidingsavonden € 275,00

Uitvaart/begraafplaats

Avondwake € 100,00
Uitvaart € 300,00
Begraafplaats (10 jaar min) € 400,00
Urnenmuur (20 jaar) € 1000,00
Familiegraf, gebruik voor 20 jaar € 1000,00
verlenging grafrechten voor 10 jaar € 750,00
bijdrage onderhoud kerkhof (eenmalig per begrafenis) € 125,00

Begraafplaats

Kerkhofcommissie

Voor het beheer van de begraafplaats is een beheerscommissie aangesteld. De commissie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding rond de begraafplaats.
Tot de taken van de beheerscommissie behoren
o.a.:
•           het bijhouden van een administratie zoals gesteld in het reglement
•           het toewijzen van graven
•           het toezien op de naleving van het reglement van de begraafplaats en van de wettelijke regelingen (Wet op de Lijkbezorging)
•           het beheren van de financiën de begraafplaats en een uitvaart betreffende.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat. Zij kunnen u eventueel doorverwijzen naar de Kerkhofcommissie.

REGLEMENT BEGRAAFPLAATS H. Nicolaaskerk te Nieuwveen