Misintentie € 10,00
Jubileum in aparte viering € 150,00
Jubileum in reguliere viering € 50,00
Doopviering € 50,00
Huwelijk inclusief voorbereidingsavonden € 275,00

Uitvaart/begraafplaats

Kosten begraven € 250,00
Grafrechten / gebruikersrecht € 250,00

 

Bijdrage onderhoud kerkhof € 125,00

Particulier graf

Rechten particulier graf (of nis urnenmuur) 20 jaar €1250,00
Kosten begraven € 440,00
Verlening grafrecht 10 jaar € 750,00
Bijdragen onderhoud kerkhof € 125,00
Bijdragen ter bestrijding van de kosten van ruiming van het graf na het eindigen van het grafrecht € 250,00

Strooiveldje

Gebruik strooiveldje € 100,00

Vieringen

Avondwake i.c.m. uitvaartviering € 500,00
kosten dirigent:
Canta Libre € 150,00
St. Caeciliakoor € 150,00
Uitsluitend avondwaken € 300,00
Uitsluitend uitvaartviering € 400,00
Gebruik kerk (na toestemming BCP) € 500,00

Boekjes bij avondwaken e/o uitvaart

Tot 100 boekjes € 75,00
Tot 200 boekjes € 125,00
Tot 300 boekjes € 150,00
Tot 400 boekjes € 175,00

Begraafplaats

Kerkhofcommissie

Voor het beheer van de begraafplaats is een beheerscommissie aangesteld. De commissie is door het bestuur belast met de dagelijkse leiding rond de begraafplaats.
Tot de taken van de beheerscommissie behoren
o.a.:
•           het bijhouden van een administratie zoals gesteld in het reglement
•           het toewijzen van graven
•           het toezien op de naleving van het reglement van de begraafplaats en van de wettelijke regelingen (Wet op de Lijkbezorging)
•           het beheren van de financiën de begraafplaats en een uitvaart betreffende.

Contact

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het secretariaat. Zij kunnen u eventueel doorverwijzen naar de Kerkhofcommissie.

REGLEMENT BEGRAAFPLAATS H. Nicolaaskerk te Nieuwveen