Misintentie € 10,00
Jubileum in aparte viering € 300,00
Doopviering € 70,00
Huwelijk inclusief voorbereidingsavonden € 450,00
Kerkgebruik door derden € 475,00

Uitvaart/begraafplaats

Avondwake
Avondwake (zonder combi uitvaart)
€ 175,00
€ 300,00
Uitvaart € 450,00
Begraafplaats (10 jaar min) € 500,00
Onderhoud graf voor min. 10 jaar € 200,00
Urnenmuur (20 jaar) € 550,00
Familiegraf, gebruik voor 10 jaar € 1000,00

Het onderhoud van ons kerkhof en de pastorietuin wordt door een groep vrijwilligers gedaan. Ook het delven van graven wordt door hen bij toerbeurt verzorgd. Contactpersoon is de heer G. van der Hoorn, tel. 602676.

 

Voor informatie betreffende het begrafenisreglement kunt u zich wenden tot het beheercommissie