Tarieven R.K. Begraafplaats Hoogmade en OLV Geboortekerk (met ingang van 1 januari 2018)

Grafrechten

 

Prijs in Euro   Verlenging grafrechten

(per 10 jaar)

Prijs in Euro
Algemeen graf (periode: 10 jaar) 600,-
Kindergraf (leeftijd tot 12 jaar, periode: 50 jaar) 300,-
Particulier graf (maximaal 2 personen, periode: 20 jaar) 2.100,- Particulier graf 1.050,-

 

Urn/asbus Prijs in Euro   Verlenging urn

(per 10 jaar)

Prijs in Euro
Algemeen urnengraf

(model kunststof) (10 jaar)

300,-
Particulier urnengraf

(model kunststof) (20 jaar)

600,- Particulier urnengraf

(model kunststof)

300,-
Particulier urnengraf (columbarium) (maximaal 2 urnen periode: 20 jaar) 1.300,- Particulier urnengraf (columbarium) 650,-
Verstrooiing van as 150,-

 

Bijkomende begrafeniskosten Prijs in Euro
Delven en dichten van grafruimte 300,-
Bijzetting en verwijderen van urn 150,-
Administratie grafmonument 55,-
Delven, dichten van grafruimte en herbegraven 800,-

Tarieven  OLV Geboortekerk (met ingang van 1 januari 2018)

Tarieven van diverse services rondom begrafenis/crematie

Service Prijs in Euro Prijs in Euro
  Kerkelijk Afscheidsbijeenkomst
Misintentie 15,-
Huur mortuarium voor leden van St. Barbara

Huur mortuarium voor niet leden St. Barbara

50,-

100,-

 

175,-

Besloten begrafenis/bijzetting
korte bijeenkomst op het kerkhof met voorganger)
200,-
Avondwake* 150,-
Herinneringsbijeenkomst* 275,- 275,-
Condoleance* 275,- 275,-
Kerkelijke uitvaart* 375,-
Afscheidsbijeenkomst* 570,-
Gebruik geluidsinstallatie op begraafplaats 50,- 50,-
Koor parochiekern 100,-
Begeleiding door avondwakegroep naar crematorium 150,-

 

* de brandweer heeft bepaald dat onze kerk maximaal 435 bezoekers tegelijkertijd binnen in het gebouw mag hebben om de veiligheid te garanderen. In geval u meer bezoekers verwacht, is het mogelijk om een naastgelegen ruimte in te richten als tweede locatie. In dat geval is het noodzakelijk om de Avondwake, Kerkelijke Uitvaart of Herdenkingsdienst met een camera op te nemen en een geluidsverbinding te creëren met de tweede locatie. Houdt u dan rekening mee dat de extra gemaakte kosten doorberekend zullen worden.

Wilt u de tarieven downloaden dat kan tarieven


Informatie rondom doop en trouwen

Op de volgende webpagina vindt u informatie over de sacramenten: dopen en trouwen:
http://rkgroenehart.nl/sacramenten/

De parochiekern heeft de volgende tarieven vastgesteld omtrent deze sacramenten:

Doopviering inclusief voorbereiding:                     €   80,-
Huwelijkssluiting inclusief voorbereiding:            € 450,-
Jubileumviering, extra viering                                 € 300,-
Jubileumviering tijdens weekendviering               €   43,-

(voor dit bedrag wordt er extra aandacht aan het jubileum besteed en kunnen er ook meerdere intenties voor familieleden worden afgelezen)

De kosten van koor, dirigent en organist worden extra in rekening gebracht bij een huwelijk en bij een extra viering voor een jubileum. 

Informatie rondom overlijden

Na een overlijden is verdriet. Er moeten ook meteen dingen geregeld worden. Denkt u in ieder geval aan:

 • Verklaring van overlijden via de huisarts
 • Zoek de gegevens van de uitvaartverzekering op
 • Bel de uitvaartverzorg(st)er

De parochiekerk OLV Geboortekerk is beschikbaar voor uitvaartplechtigheden. U kunt u meer over lezen door op de volgende links te klikken:

 • Informatie voor nabestaanden (Hier)
 • Tarievenlijst omtrent het gebruik van de kerk en begraafplaats (Hier)
 • Aanvraagformulier (Hier)

Uw uitvaartverzorg(st)er heeft uitgebreidere informatie en kan dat met u bespreken.

Om een voorganger voor een kerkelijke uitvaart af te kunnen spreken beschikt de parochie over een centraal meldnummer voor uitvaarten. Dit nummer is bekend bij de uitvaartverzorg(st)er of contactpersonen.

Het laten regelen van de uitvaart kan geschieden door een uitvaartverzorg(st)er van uw keuze.

Binnen onze parochiekern zijn twee uitvaartverzorgers, die bekend zijn met de situatie en u in alle opzichten advies geven en alles voor u kunnen regelen.

Mocht u uw uitvaart laten regelen door een andere uitvaartverzorger, adviseren wij dat uw uitvaartverzorger contact opneemt met het centrale meldnummer voor uitvaarten binnen onze parochie. Het nummer vindt u in het parochieblad Samenstromen. 

Mortuarium

Onze parochiekern beschikt over een mortuarium welke is gevestigd in de parochiekerk, Kerkstraat 57, Hoogmade. Hier bestaat de mogelijkheid om uw dierbare overledenen op te baren en is er de mogelijkheid om met familie afscheid te nemen, wanneer u dat wilt. 

Begraafplaats
Wij beschikken over een heel mooi en rustig gelegen begraafplaats achter de kerk. De begraafplaats wordt beheerd door vrijwilligers en heeft een groene uitstraling. Er is ook een urnenmuur en een strooiveldje.

Naast de mogelijkheid van een algemeen graf (voor 10 jaar) is er de mogelijkheid voor een particulier graf. Een particulier graf wordt voor 20 jaar uitgegeven en kan eventueel verlengd worden voor periodes van 10 jaar. Hoe alles geregeld is met betrekking tot de begraafplaats is binnenkort te vinden in het Begraafplaatsreglement.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats: Jan Zwetsloot (e-mail: beheerkerkhofhoogmade@gmail.com, telefoon: 0622466710).

R.K. Begrafenisvereniging St. Barbara

In Hoogmade is een de R.K. Begrafenisvereniging St. Barbara sinds 1956 actief. U kunt lid worden van deze vereniging door contact op te nemen met Frits Rohling (Theo Bosmanlaan 17, Hoogmade). U betaalt jaarlijks een bijdrage aan de vereniging. De bijdrage is Euro 6,80 per persoon per jaar en kinderen tot 21 jaar zijn gratis meeverzekerd. Bij de begrafenis van de leden neemt de vereniging de kosten van de dragers voor haar rekening en daarnaast wordt een bijdrage van Euro 515,- uitgekeerd als tegemoetkoming van de totale kosten voor de begrafenis.

Er is een convenant afgesloten tussen St. Barbara en Mary van Leeuwen Uitvaartverzorging.


 Mogelijkheden voor asbestemming bij overlijden parochianen

Steeds vaker wordt naast het begraven van onze dierbaren ook gekozen voor crematie. Daarom willen we voor u de mogelijkheden van asbestemming op onze begraafplaats aangeven.

 • Eigen urnengraven
  • Urnenmuur: de as wordt in de urn in de urnenmuur geplaatst
  • In urnengraf met monument en een perkje
  • Urnenkeldertjes (kunststof): hierbij is de mogelijkheid om een gedenkteken te plaatsen en een perkje te creëren
 • Algemene urnengraven
  • Urnengraven, waarin de as in een bus wordt bewaard, naast de urnenmuur
  • Urnenkeldertjes (kunststof): hierbij is de mogelijkheid om een gedenkteken te plaatsen en een perkje te creëren
 • Verstrooiing op het strooiveld van onze begraafplaats

De kosten voor de mogelijkheden zijn uiteraard verschillend: voor eigen graven met mogelijkheid tot verlengen zijn de kosten het hoogst en voor verstrooiing zijn de kosten het laagst.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij de beheerder van het kerkhof, Jan Zwetsloot: beheerkerkhofhoogmade@gmail.com of telefonisch 0622466710