110 131 items

Rozenkransgebed

door Zevenhoven

  In de meimaand gaan we weer het rozenkransgebed bidden. Bij mooi weer doen we dat bij de Lourdesgrot. U bent op de dinsdagavonden om 19.00 uur van harte welkom hiervoor.  Behalve op dinsdag 15 mei dan is er om 19.30 uur de Pinksternoveen in onze kerk.

Opbrengst vastenactie

door Zevenhoven

Dit jaar hebben we mogen sparen voor Zambia, het project in Mbala in het uiterste noorden.  Het wordt uitgevoerd door de Zusters van de Heilig Harten van Jezus en Maria.  De congregatie heeft de zusters opgedragen ‘te gaan waar niemand gaat en te doen wat niemand doet’. Vanuit die opdracht gingen de zusters de sloppenwijken […]

Lief en leed

door Zevenhoven

Overleden: 3 maart 2018:    Mevrouw Cor Hogervorst – de Groot, 92 jaar. 20 maart 2018:  Mevrouw Tiny Thomas – vd Meer, 88 jaar.

Soberheidsmaaltijd

door Zevenhoven

Op vrijdag 16 maart verzamelden zo’n 40 mensen zich in de Orangerie om te genieten van de sobere maaltijd van de vormelingen. Namens de MOV werkgroep deed Gerard het openingswoord en heette alle aanwezigen welkom. Hij stond stil bij het goede doel waarvoor de maaltijd gehouden werd: het Vastenactie project in Zambia. Vervolgens ging diaken […]

Aanmelden vormsel

door Aarlanderveen

Op vrijdag 8 juni a.s. om 19:00 uur zal onze Bisschop mgr. J.H.J. van den Hende het sacrament van het Vormsel toedienen tijdens een feestelijke viering in de Petruskerk te Roelofarendsveen. Vanaf 5 april zullen 17 jongeren  uit de Franciscusparochie zich in zes bijeenkomsten hierop gaan voorbereiden aan de hand van het project “In Vuur […]

Misintenties april

door Zevenhoven

Misintenties voor de maand april, klik hier Misintenties voor de maand mei kunt u opgeven tot vrijdag 20 april.  

Orangerie – Pasen

door Zevenhoven

Dinsdagmiddag 20 maart werden er Paasstukken gemaakt. Wonderlijk dat er niet een hetzelfde is, terwijl iedereen dezelfde materialen krijgt. Dank aan Duo Plant en kwekerij de Groenstrook voor de materialen! Wij hebben weer genoten.

Eerste Heilige Communie

door Zevenhoven

Zoals u op de foto kunt zien zijn wij naar de bakker geweest en hebben wij, met hulp van de bakker, broodjes gebakken. Terwijl de broodjes in de oven zaten hebben wij hard gewerkt aan ons profiel. Toen de broodjes dan eindelijk klaar waren, hebben wij de broodjes met elkaar gedeeld en gegeten. Op  22 […]

Ziekenzalving

door Zevenhoven

Wie wel eens aanwezig is geweest bij een ziekenzalving weet dat zoiets een indrukwekkende gebeurtenis kan zijn.  Als degene die gezalfd wordt dit nog bij volle bewustzijn meemaakt, zie je dat dit sacrament iets met mensen doet.  Zowel de zieke of oudere die gezalfd wordt als de familieleden die erbij zijn, ervaren de weldoende werking […]

Peuter – kleuterviering

door Zevenhoven

Met onze viering over Samen delen –  lief zijn voor elkaar in februari hebben wij afscheid genomen van onze  lieve en trouwe hulp Mia. Mia gaat verhuizen naar Katwijk. Wij danken Mia voor haar inzet en wensen haar alle geluk toe in haar nieuwe huis. Onze volgende viering is 1 april om 10.00 uur ons thema […]