110 151 items

Lief en Leed

door Nieuwkoop

Overleden: 4 november 2017          Co Schutter      82 jaar

Kinderwoorddienst

door Nieuwkoop

Zondag 3 tijdens de viering van 9.15 uur en zaterdag 16 december tijdens de viering van 19.00 uur gaan we samen op weg naar Kerstmis. We hopen dat veel kinderen ons komen helpen er iets moois van te maken. Zondag 14 januari en zondag 4 februari is er ook KinderWoordDienst. Werkgroep KinderWoordDienst  

Gezinsviering

door Nieuwkoop

Zondag 10 december is er een gezinsviering. Deze viering zal in het teken staan van de Advent. We steken vandaag de tweede kaars aan op de adventskrans. De viering begint om 11.15 uur. Kerstavond om 19.00 uur vieren we de geboorte van Jezus in een extra feestelijke gezinsviering. Ook in het nieuwe jaar vieren we […]

Kindje wiegen

door Nieuwkoop

Ook in 2017 gaan we op Eerste Kerstdag Kindje Wiegen in onze kerk. De werkgroep is al druk bezig. We hopen dat er ook deze keer weer een ouderpaar bereid is om met hun pasgeboren kindje met ons mee te doen. Maar….iedereen mag meedoen! Dus aan alle kinderen de vraag om Eerste Kerstdag om 14.00 […]

41 Kinderen bereiden zich voor op het Heilig vormsel

door Nieuwkoop

Op zaterdag 30 september zijn 41 kinderen uit onze Clara-parochie begonnen aan de voorbereiding op het Heilig Vormsel. De kinderen komen uit Langeraar, Nieuwveen, Zevenhoven, Leimuiden, Noorden en Nieuwkoop. Er wordt gewerkt met een nieuw vormselproject dat de inspirerende naam heeft van Vormselkracht. De eerste bijeenkomsten zijn geweest, en zijn goed verlopen. Het is wel […]

Eerste heilige communie

door Nieuwkoop

Zondag 15 april om 11.15 uur is het weer zover. Op deze dag zullen een aantal kinderen in onze kerk de Eerste Heilige Communie gaan doen. In de eerste week van januari worden uitnodigingen bezorgd bij de ouders/verzorgers van de kinderen die volgens onze gegevens daarvoor in aanmerking komen (groep 4 basisschool). Mocht u geen […]

VACATURES KOSTERS

door Nieuwkoop

We hebben op het ogenblik vier kosters, die allemaal één keer per maand aan de beurt zijn. Het zou fijn zijn als de groep kon uitbreiden met een paar kosters, want hoe groter de groep, hoe makkelijker te organiseren. Het is een mooie taak. Uiteraard krijgt u haarfijn te horen wat er van een koster […]

DZINOCHOK

door Nieuwkoop

Het jongenskoor uit Kiev van grote klasse, zorgde op zaterdag 11 november voor een spetterend concert in onze kerk die bijna helemaal vol zat. Iedereen was enthousiast! 12 november hadden ze bij ons in het parochiehuis een afsluitende maaltijd. De kosten daarvan werden geheel gesponsord!! De heren vonden de stamppotten zuurkool, boerenkool en hutspot met […]

Maxi Kerststal

door Nieuwkoop

Van een andere parochiaan hebben we een maxi kerststal gekregen voor buiten. Loop straks maar eens een keer extra over de dijk achter de kerk. Naast de garage van de pastorie vind je dan een grote kerststal met prachtige beelden. Dank aan Corrie, Corintha, Joop en Martien. BCP

Mini Kerststal

door Nieuwkoop

Elly Epping heeft een grote verzameling mini kerststalletjes. Zij is bereid gevonden deze in de advent en kerstperiode uit te lenen aan de kerk. Een geweldig project voor onze biechtstoel expositie ruimte. Een pracht verzameling uit vele landen de moeite waard om te bekijken. Elly, bedankt voor het uitlenen. Helaas zit je nu zelf in […]